Tryggere kryssing av E39

Legger opp til 50-sone i Solavågen

Bønnen om redusert farsgrense i Solavågen ser ut til å kunne bli en realitet.

Solavågen: Deler av 60-sona i Solavågen kan bli 50-sone fram mot ferjeleiet. Å krysse E39 fra gangvegen (til høgre) langs Pebakken er utfordrende og skummelt, da en må krysse et biloppstillingsfelt, et skravert felt, to kjørefelt og ei busslomme for de som skal rekke bussen.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Beboere i Solavågen har fryktet kryssingen av E39 lenge, særlig kryssing ved Pebakken, der barn og eldre prøver å rekke over E39 mellom bilene som suser forbi til og fra ferja. I dag er der 60-sone. Barn som kommer fra gangvegen ned Pebakken og skal rekke skolebussen, må krysse det som har vært brukt til avkjøringsfelt og ferjeoppstillingsfelt, et skravert felt, to kjørefelt og ei busslomme.