Her er første førarlause rutebuss på Vestlandet

Den første sjølvkøyrande bussen startar opp torsdag morgon, og skal trafikkere ei lokalrute i Førde.

Klar for avgang: Slik ser den førarlause bussen til Vy ut, som startar i rutetrafikk torsdag. 

Nyheter

Bussen skal køyre av seg sjølv i skyttel mellom Concord og Ytre Øyrane i Førde måndag til fredag frå klokka 08.00 til 17.00, med tre avgangar i timen.