Her vil kommunen etablere råvannspumpestasjon

Etter ei konsekvensutredning har Ålesund kommune vald kor dei vil plassere ny råvannspumpestasjon i Fremmerholen.

Nordaust: Kommunen meiner det er best å plassere nytt vannbehandlingsanlegg ved punkt nummer fire på denne illustrasjonen.  Foto: Ålesund kommune

Nyheter

Fem stader ved Brusdalsvatnet i Fremmerholen har vore greia ut den siste tida. Kommunen har konkludert med at det beste er å etablere anlegget nordaust i det aktuelle området (sjå bildet over).