Store kostnadsoverskridelser på Sjøholt – vurderer salg av prakteiendommer

Indremisjonsforbundet foreslår å selge unna leirsteder i Brusdalen og på Fjellsetra for å finansiere budsjettoverskridelsene.

Store overskridelser: Skolen eies av Sjøholt folkehøgskole Eiendom AS, som leier ut til Sjøholt folkehøgskole AS Alt eies av ImF.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

I slutten av august åpnet Indremisjonsforbundet (ImF) sin nye Sjøholt folkehøgskole i bygget som kanskje er best kjent lokalt som «husmorskolen». Skolen har et tjuetalls elever og 17 ansatte i hel- og deltidsstillinger.