Planlegger nytt høydebasseng på Aksla:

Sikrer vann og gjør byen tryggere mot brann

Sikker vannforsyning til folk på Fjelltun, nok vann til å slokke en brann på Flatholmen og fortau fra Kråmyra til Aksla stadion. Et nytt høydebasseng på Aksla er det reineste kinderegget.

Aksla: Nordøst for Aksla stadion og opp til Rundskue er det et område som bør egne seg for et nytt høydebasseng, ifølge Ålesund kommune.  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

– Vi er bare på planleggingsstadiet foreløpig, men slik vi ser det vil et høydebasseng være positivt på mange måter, sier Karsten Almås.