Får bruke elektrisk fiskeapparat

Stordal elveeigarlag får lov til å nytte elektrisk fiskeapparat i Rikjenda og Fjellåna, to sideelvar til Stordalselva.

Stordal: Stordal elveeigarlag skal gjennomføre ungfiskregistrering i to sideelvar til Stordalselva. (Arkivbilde)  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Løyvet kjem frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.