Flytter til Stortinget og etterlater seg godt betalte verv

Aps Per Vidar Kjølmoen og Sps Geir Inge Lien søker fritak fra alle verv de har både i sine hjemkommuner og i fylkestinget. Frps Frank Sve avventer hva plassen på Stortinget fører med seg før han sier fra seg rekken av verv han sitter med i fylket og Stranda kommune.

Verv: Per Vidar Kjølmoen (Ap) og Frank Sve (Frp) skal på Stortinget. Begge etterlater seg en rekke sentrale verv både i sine hjemkommuner og på fylket.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Tre av fylkets mest profilerte politikere flytter til Oslo og tar plass på Stortinget i oktober. De etterlater seg en lang rekke tunge verv både i sine egne hjemkommuner og i fylkestinget. Kampen om å sikre seg dem er allerede godt i gang.