Redningsbøye for Ålesund - prøver å finne en sti ut av krisa:

Flere elever per lærer, færre nattevakter, samlokaliserte tjenester - og ny organisering

Omorganisering av administrasjonen: - Ny modell må forankres hos ny kommunedirektør 1. oktober. Men det er viktig å komme raskt i gang, for at dette skal ha størst mulig økonomisk effekt for 2022, sa Glomset Vikhagen.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Torsdag møttes Ålesund kommunestyre fysisk for første gang på lang tid.