Sjå video:

Slik blir Jugendfest i år

26-27. november blir det igjen folkefest i Ålesund. Bortsett frå at festivalen er lagt til ei annan tid og ein annan stad, blir det Jugendfest som normalt, lovar arrangørane.
Nyheter

– Oss vil lage Jugendfest til ein enorm happening for alle som har trøytta seg gjennom ei periode kor ingenting har skjedd. Vi tenker spesielt på ungdommen, som har mista ein del av ungdomstida si.