Skal spare 30 millioner på spesialundervisning:

Terskelen for spesialpedagogikk blir høyere

Terskelen for å få spesialundervisning i Ålesund blir høyere.

Spesialundervisning: Kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal sier at Ålesund må finne ut hvorfor de bruker mer penger til spesialundervisning enn de andre kommunene i samme KOSTRA-gruppe.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det blir en av konsekvensene hvis kommunen skal spare 30 millioner kroner på denne budsjettposten slik kommunedirektøren har foreslått.