Investeringer i Ålesund: Noe må bort - men hva?

Skole, idrettshall og svømmeanlegg kan bli utsatt

Flere byggeprosjekter må utsettes til etter 2027, og noen må helt bort. Slik foreslår eiendomssjefen og kommunedirektøren å prioritere de neste ti åra.

Flere runder: - Vi har hatt flere felles møter med alle kommunalsjefer for å koordinere og prioritere, og blitt enige om hva vi kan presentere som et arbeidsgrunnlag, sier Bjørnar Helland, daglig leder i eiendomsforetaket, om prosessen.   Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Politikerne i Ålesund har planer om nybygg for flere milliarder kroner- men hva kan egentlig realiseres?