Meiner at kvinner ikkje kan vere prestar

Den nye soknepresten i Ørskog meiner at kvinner ikkje kan vere prestar. Likevel har Møre-biskop Ingeborg Midttømme ønskt han velkomen til presteteneste.

Vikar på plass: Vidar Nes Mygland (32) frå Haugesund er tilsett som vikarprest i Ørskog og prostiprest i Nordre Sunnmøre prosti. Her er han utanfor Stranda kyrkje.  Foto: Randi Ansok/Nyss

Nyheter

Vidar Nes Mygland (32) frå Haugesund er tilsett som vikarprest i Ørskog. Han er blant dei som meiner det ikkje er rett at kvinner er prestar.