Fleire politimeldingar etter kontroll av tungbilar

Vegvesenet har dei siste dagane kontrollert tunge bilar i Ålesund, Ørskog og Romsdalen. Totalt blei det to saker meldt til politiet.

Utslitt: Utslitt dekk på tungbil, avdekka ved Romsdalen kontrollstasjon.  Foto: Statens vegvesen

Nyheter

Kontrollane blei gjennomført fredag, lørdag og søndag. På Ørskogfjellet blei det avdekka fleire alvorlege brot på køyre- og kviletider.