Høgskular vil bli universitet - Volda er ein av dei

Rektorar ved fem høgskular i Norge meiner kriteria for å kunne kalle seg universitet er for strenge i Norge.

Krav: Johann Roppen, rektor ved Høgskulen i Volda, har skrive under på eit krav om at kriteria for å kunnne kalle seg universitet, blir endra. Her står han utanfor Sivert Aarflot-huset, det nye bygget til mediautdanninga. (Arkivbilde)  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I eit lesarbrev i utdanningsavisa Khrono skriv dei fem rektorane at «dagens regelverk for universitetsgodkjenning er merkverdig, det er særnorsk, og det har ikke med kvalitet å gjøre.»