Dyrest å eie bolig i Sula kommune

Kostnadene med å eie bolig kommer til å øke kraftig de kommende åra. Det tror Huseiernes Landsforbund.

Dyrest: Sula har de høyeste boutgiftene i Møre og Romsdal, basert på en bolig på 120 kvm. Her Sula rådhus.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Fra 2019 til 2020 ble det billigere å eie eget hus. Svært lave kraftpriser i fjor forklarer mye av nedgangen.