Falleferdig sjøbu er det første man møter når en kjører Nordøyvegen - nå vil de fikse den opp og tilby arbeidsplasser

Ifølge brevene som eieren har sendt til kommunen skal de fikse opp bygget og få inn nye arbeidsplasser i den falleferdige sjøbua.

«Eiendommen er av eldre karakter og deler av taket har for ca. 20 år siden knelt inne i bygget,» står det i brevet.  Foto: Privat

Nyheter

– Vi er i prosess med å få bygd opp igjen bygget, slik at det igjen kan tilby fremtidige arbeidsplasser.