Høgskulen ut på leigemarknaden

Statsbygg er på jakt etter eit utleigebygg som kan huse ca. 60 tilsette og mellom 170 og 200 studentar ved Høgskulen i Volda.

Vil leige: Høgskulen i Volda er ute på leigemarknaden.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Difor søkjer Statsbygg no på vegner av Høgskulen i Volda etter nye kontor- og undervisningslokale som dei kan få leige.