Utbygger ser enden på en lang prosess:

Nå rives Rosehuset

– Det har tatt usedvanlig lang tid, men på den positive sida kan vi jo si at vi har brukt tida til å gjøre prosjektet enda bedre, sier Pål Aglen.

Rives: Rosehuset, Borgundveien 42 i Ålesund rives for at det skal bygges boliger.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Aglen er konsernsjef i Nordr - det som tidligere var Veidekke eiendom. Nå er Rosehuset og Filadelfia på Borgundvegen i Ålesund i ferd med å bli revet, og Nordr begynner å se enden på en prosess som har tatt tid. Nærmere bestemt seks år.