Breivika i Ålesund:

Vil bygge leiligheter på påler i sjøen

Kommunen starter snart arbeidet med omregulering.

Brevika i Ålesund: Der som den gamle sjøbuda står blir det etter alt å dømme leiligheter.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

I Breivika i Ålesund er det planer om leiligheter der det i dag står i ei sjøbud på påler. Bak prosjektet står selskapet Breivika Brygge AS.