– Dette er riv ruskende galt, og det har vi sagt før

Forslaget om å avvikle Sanitetshjemmet er bare ett av en rekke kuttforslag som blir presentert for kommunestyret torsdag. Flere av gruppelederne i Ålesund forteller at debatten om helse-kutt er svært vanskelig.

Kuttforslag: Sanitetshjemmet på Bogneset i Ålesund er foreslått avvikla. Kommunestyret skal behandle en rekke kuttforslag på torsdag.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Som en del av strategien som er politisk vedtatt, om å redusere antall institusjonsplasser og gi mer hjemmebaserte tjenester, mer ambulante og oppsøkende tjenester, er det foreslått å avvikle Sanitetshjemmet på Bogneset i Ålesund.