Investeringer i Ålesund kommune, budsjett 2022:

Dette skriver ÅKE om de utsatte prosjektene

Osane idrettshall er forslått utsatt. For å sikre at bydelen likevel kan få en bedre situasjon med håndballhall raskest mulig, foreslås det at volleyballhallen til Hessa skole utvides.

Bydelen uten egen hall: SIF/Hessa J14 på trening i Fagerliahallen i 2019. Nå kan den nye hallen bli utsatt, men som en midlertidig løsning foreslår ÅKE at gymsalen på Hessa skole utvides.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Hessa skole gjennomføres som planlagt, mens Osane får byggestart i 2028.