Kommunedirektøren i Ålesund:

Vil bestemme i tilsettingssaker

Formannskapet vedtok at de ville ha et ord med i laget hvis det skal gis unntak fra stillingsstoppen i Ålesund kommune. Nå ønsker kommunedirektøren å få tilbake myndigheten i ansettelsessaker.

Ansettelser: Kommunedirektør Steven Hasseldal ønsker å oppheve vedtaket om at formannskapet kan gi dispensasjon fra stillingsstoppen.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Kommunedirektøren forklarer i ei sak til formannskapet at han har satt i gang ei omorganisering av den administrative strukturen i kommunen som krever fortløpende endringer i personalkabalen framover. Derfor ønsker han at innplasseringer i den nye administrasjonen må sees på samla, og ikke som enkeltstående stillinger.