Gir Aalesunds Museum ei kald skulder

Aalesunds Museum får ikke en halv million kroner i kommunal støtte.

Får nei: Aalesunds Museum har blitt et frittstående museum, og kommunedirektøren mener at de dermed ikke har krav på kommunal støtte.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det er den klare konklusjonen til kommunedirektør Jon Steven Hasseldal. Formannskapet skal behandle søknaden på sitt neste møte, men kommunedirektøren er usedvanlig klar i sin anbefaling til politikerne. Han skriver at det ikke er aktuelt å gi et lokalt museum økonomisk støtte på tvers av statlige og fylkeskommunale føringer som har som målsetting å profesjonalisere og samordne all museumsdrift.