Byggestøy ved sjukehus – utstyrer pasienter med hørselsvern

Det pågår stor byggeaktivitet ved Volda sjukehus, der de øker poliklinisk areal og utvider akuttmottaket. Dette medfører støy for både pasienter og ansatte, som tildeles hørselsvern for å døyve lydnivået.

Byggeaktivitet: Volda sjukehus skal gjennom flere oppgraderinger. Det skaper sjenanse for pasientene. 

Nyheter

I september begynte utvidelsen av akuttmottaket ved sjukehuset i Volda. Ombygginga har starta ved akuttmottaket, og de har også starta forberedende arbeid for påbygg i sjukehusets andre etasje.