Kommunalområdet for velferd og sysselsetting:

Foreslår å kutte på nesten 49 millioner kroner

I budsjettforslaget til kommunedirektøren i Ålesund er det foreslått kutt og innsparinger på til sammen 48,7 millioner kroner.

Kuttforslag: Kommunedirektør Steven Hasseldal presenterte sitt budsjettforslag under møtet i kommunestyret torsdag 21. oktober. I kommunalområdet velferd og sysselsetting har han foreslått kutt og innsparinger for 48,7 millioner kroner.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Videre er det foreslått kutt på 66,5 millioner i 2023, 74,5 millioner i 2024 og 79,5 millioner i 2025. Omstillingen og effektiviseringen krever også nye tiltak, som vil koste kommunen mellom 35 og 37 millioner mellom 2022 og 2025.