Dyrere kulturskole, dyrt for korps, tilskudd til frivillige forsvinner:

Kutt kan ramme kultur og frivillighet hardt

Ålesund kommune bruker allerede langt mindre enn snittet på kultur og idrett. Nå må det gjøres ytterligere kutt for å nå den foreslåtte budsjettramma.

Ålesund kulturskole inviterte fredag kveld til musikalsoaré på Parken kulturhus.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Budsjettforslaget for kultur og medborgerskap er 102,4 millioner kroner for 2022 – mens det i 2021 var 131,6 mill.