Pensjonistforeningene i Ålesund krever et møte med kommunen:

– Vis oss omstillingsplanene

Ålesunds fire pensjonistforeninger ber om et møte med kommunen. De vil vite hvordan det skal drives forsvarlig pleie og omsorg med færre sykehjemsplasser.

Vil ha svar: Pensjonistforeningene i Ålesund ber om et møte med kommunen. Fra venstre Helge Schrøder, Volsdalen og Nørve pensjonistforening, Alvhild Haug, Spjelkavik og omegn pensjonistforening, Arnfinn Larsen, Volsdalen og Nørve pensjonistforening, Halfdan Slinning, Ålesund pensjonistforening og Ludvig Kåre Øyen, Liaaen pensjonistforening. Et av forslagene i budsjettet er å legge ned Sanitetshjemmet.   Foto: Hilde Hovik

Nyheter

– Vi er urolige over de forslagene som legges fram i budsjettet, slår Helge Schrøder, Arnfinn Larsen, Alvhild Haug, Halfdan Slinning og Ludvig Kåre Øyen fast. De representerer pensjonistforeningene i Volsdalen og Nørve, Spjelkavik og omegn, Ålesund og Liaaen pensjonistforening.