Politiet opprettar sak etter skadeverk

Ørstahallen.  Foto: Arkiv/Møre-Nytt

Nyheter

Politimesteren i Møre og Romsdal stadfestar å ha motteke melding frå Ørsta kommune om skadeverk i Ørstahallen tidlegare denne månaden.