Ålesund: Færre sjefer og kommunalområder

Slik skal han omorganisere og kutte årsverk

Kommunedirektør Steven Hasseldal er i full gang med å omorganisere stabene i Ålesund kommune. Han ønsker gjennomføring og effekt så fort som mulig.

Klarere styring: - Målet er å sikre en god og helhetlig styring med klarere styringslinjer, og at det blir klarere hvem som sitter med ansvaret, sier Steven Hasseldal.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Vi har nå drifta den nye kommunen i to år, og ser at det er tid for å justere. Vi foreslår å justere og redusere antall kommunal- og stabsområder betydelig, sier Steven Hasseldal.