Fikk tilgivelse fra stortingspresidenten

Sve kom for sent til spørretimen

Frps Frank Sve skulle stille sitt første muntlige spørsmål i Stortinget. Så kom han for sent.
Nyheter

– Sve er ikke å se i salen, og vi går videre til neste spørsmål, fastslo stortingspresidenten.