Byggeboom gir mange nye naboer for Flisnes

Lyden av nye hus under oppføring er merkbar over store deler av Flisnesområdet.

Byggeboom: Nye naboer i vente. Det pågår flere større boligutbyggingsprosjekter på Flisnes. Her ser vi mot Emblem og Magerholm. Sykkylven i bakgrunnen.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Område for område bygges ut med nye boliger på og rundt Flisnes. Art arkitekter og ingeniører har på vegne av Mostein søkt Ålesund kommune om tillatelse til opparbeiding av tekniske anlegg for et boligfelt med 30 boliger i Eikenosvågen.