Formannskapet vil ha Osane-bygging i 2023

- Kjekt med positive signaler, men det er ikke klart før gravemaskina er på plass

Klasse 7A på Hessa barneskole fulgte debatten i formannskapet, der samtlige politikere på talerstolen lovet byggestart for Osane-hallen i 2023.

Må reise langt: Klase 7A på Hessa barneskole er håpefulle, men ikke helt overbevist om at det blir idrettshall. På spørsmål om hvor de trener i dag, svarer de Fagerlia.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Både posisjonspartia, Frp og Høyre har i sine budsjettforslag lagt Osane inn i budsjett og økonomiplan med oppstart i 2023. Også Ålesundlista la inn forslag om dette.