Splittet formannskap - og knapt flertall:

Slik blir budsjettet - Høyre kan få nøkkelrolle

Politikerne i formannskapet var splitta mellom fire forslag. Til slutt var det koalisjonen sitt budsjettforslag som fikk flertall. Dette er de viktigste punktene.

Finne sammen: Koalisjonen kan bli avhengig av Høyre for å få flertall i kommunestyret. Monica Molvær og Bjørn Sandnes i formannskapet. .  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

Det ble – som ventet – en lang debatt i Ålesund formannskap om de vanskelige valgene og prioriteringene i budsjettet 2022, og økonomiplanen 2022–25.

Kommunen må spare totalt 230 millioner kroner i drifta neste år for å unngå å havne på Robek – registeret for kommuner med dårlig økonomi.

– Prosessen i dag står i sterk kontrast til 2019, da vi fikk beskjed om at budsjettet for 2020 skulle speile de gamle kommunene sine budsjett. Det ser vi konsekvensene av i dag. Samtlige av de gamle kommunene hadde merforbruk i 2019, som vi faktisk vedtok å overføre, sa Geir Ove Leite (Ap).

– Alle hadde merforbruk i forhold til budsjett, alle hadde minus på driftsresultat og redusert disposisjonsfond. Med unntak av Sandøy og Skodje fikk alle høyere gjeld. Ålesund, Sandøy og Skodje ble reddet av eiendomsskatt. Haram ble reddet av børsen. Ørskog hadde knallrøde tall.


Klar beskjed fra Hasseldal til ålesundspolitikerne:

– Må ta tøffe prioriteringer

– Hva er den største risikoen for at vi kan havne på Robeklista, spurte Tore Johan Øvstebø (KrF). – Det er først og fremst hvilke vedtak dere gjør, svarte kommunedirektør Steven Hasseldal.


Avvikle sjukehjem – styrke hjemmetjenester

Budsjettforslaget til koalisjonen – bestående av Ap, Sp, KrF, MDG, SV og V – bygger på kommunedirektørens forslag. Med fire førende tanker:

– Vi må sikre omstilling av drifta, unngå at vi havner på Robek med stans av nødvendige investeringer. Eidet og Osane er viktige. Og en del detaljer, oppsummerte Leite.

Det betyr at de vil gå videre med omstillingen i helse og omsorg, avvikling av sjukehjemsplasser, Sanitetshjemmet og Borgundheimen, og store kutt i spesialundervisning på skolene.

Leite mente kommunedirektøren hadde gjort som politikerne hadde bedt ham om. Nemlig innarbeide anbefalingene fra Agenda Kaupang-rapporten om helse- og omsorgstjenestene i Ålesund.

– Den var tydelig på ta vi må omstille og effektivisere tjenestene. Vi må endre omsorgen slik at mer gjøres hjemmebasert, sa Leite. Samtidig som institusjonsplasser nedskaleres, skal andre løsninger være på plass, understreket han.


Ålesund kommune - disse kuttene ble vedtatt:

Det blir kutt i helse og omsorg - vil følge råd fra rapport

Kommunestyret sa nei til de fleste sparetiltaka kommunedirektøren foreslo. Politikerne vil nå i stedet kutte i helse og omsorg - i tråd med anbefalinger fra en rapport.
– Dette vil smerte. Det blir endringer. Men jeg håper vi kommer ut i andre enden med et bedre tilbud til hvert enkelt menneske enn i dag. Det blir gjerne påstander om at ting var bedre før, men jeg tror mange samtidig har erfart innen omsorg at ting har blitt bedre. Det må vi tro framover også, sa Vebjørn Krogsæter (Sp).

På vippen: - Jeg kommer ikke til å støtte posisjonens forslag, for de vil legge ned sjukehjem, sa Kirsti Dale (Sp), som kan vippe flertallet.   Foto: Lene Flataker

Han fikk ikke støtte fra partifelle Kirsti Dale (Sp) – som kan vippe flertallet.

– For min del er nedlegging av sjukehjemsplasser elefanten i rommet. Sanitetshjemmet er billig og godt drevet. Og på toppen skal det avvikles enda flere plasser ved to avdelinger. Hvor da? Det må vi få vite, sa Dale.

– Vi burde tatt oss en tur til alle sjukehjemma, snakka med styrerne, og spurt: Hvem bor der i dag, som de mener kunne vært hjemme og klart seg med hjemmesjukepleien? sa Dale, som ikke vil stemme for å legge ned sjukehjem.

– Vil ikke legge ned sjukehjem

Det vil heller ikke Frp eller Ålesundlista.

Sjukehjem: - Vi vil ikke tallfeste nedlegging av sjukehjemsplasser i vårt budsjet. Vi lurer på hva som skal skje med de edre som ikke klarer seg sjøl framover, sa Håkon Lykkebø Strand (Frp).   Foto: Lene Flataker

– Er det ingen som er kvalifisert til sjukehjemsplass de neste to åra? Når vi skal kutte 20 prosent av alle plasser? spurte Hans Kjetil Knutsen (Ålesundlista).

Frp vil heller ikke tallfeste antall sjukehjemsplasser i sitt budsjett.

– Agenda Kaupang la tydelige føringer på at vi har i overkant mange institusjonsplasser, som er den dyreste pleieformen. Vi må gjennom strukturelle endringer. Men skal vi lykkes, kan vi ikke starte med å kutte institusjonsplasser og legge ned sjukehjem, sa Thorbjørn Fylling (Frp).

– Vi må starte i andre enden.


– Dette er riv ruskende galt, og det har vi sagt før

Forslaget om å avvikle Sanitetshjemmet er bare ett av en rekke kuttforslag som blir presentert for kommunestyret torsdag. Flere av gruppelederne i Ålesund forteller at debatten om helse-kutt er svært vanskelig.Forslag om å avvikle sjukehjem: – Ingen mister plassen sin

Administrasjonen i Ålesund kommune foreslår å avvikle Sanitetshjemmet. De ansatte ble informert på tirsdag, og pårørende blir informert på et møte tirsdag kveld.


Høyre sitt budsjettforslag la derimot ikke opp til noen skjerming av sjukehjemsplasser.

– Kommunedirektøren har gjort som vi har bedt om, og flyttet penger ned i omsorgstrappa. Det er krevende at det skal skje samtidig, sa Monica Molvær (H). Som ønsket mer samarbeid og involvering av private til å bygge ut tilbud.

– Vi må slutte å drive mimring om at alt var bedre før. Noen ble reddet av gode skattetall, andre av børs. Var det bærekraftig? sa Jessica Gärtner (H).

– I dag diskuterer vi et budsjett som skal ruste oss for framtida. Vi vet at det som kommer er annerledes enn før, men jeg er overbevist om at alle parti vil strekke seg langt for å finne gode løsninger, sa Gärtner.

Høyre på vippen

Høyre og Frp la fram alternative budsjettforslag. Ålesundlista la fram et forslag som ikke innebar et ferdig budsjett, men med endringer de ønsket innarbeida.

Alle parti vil ha byggestart for Osane i 2023 – og det var også en del likhetstrekk kulturtiltak man ville skjerme fra kuttlista.

Både koalisjonen og Høyre hadde funnet rom til å øke festivalstøtten som er foreslått halvert, og til Dyreklubben. Samtidig som det selvsagt var ulikheter.

Høyre ville prioritere badeanlegg i Brattvåg med midler fra 2024. Koalisjonen ville prioritere Skodje ungdomsskule, og la inn midler til Hatlehol kyrkje fra 2024.

Frp ville stoppe bypakken og spare 80 millioner kroner på det, de neste fire åra, og har også lagt inn større kutt i administrasjonen- samt budsjettert for økte inntekter fra staten, etter valgløfter om å gi mer penger til kommunene.

Først ble det stemt over de fire ulike forslaga – og da fikk ingen flertall.

Deretter blei de to forslaga med flest stemmer- Ålesundlistas og koalisjonens, satt opp mot hverandre. Da fikk forslaget fra Ap, Sp, KrF, MDG, SV og V flertall – med støtte fra Høyre.

– Jeg må forklare Høyres stemmegivning. Vi er usikre på lovligheten rundt det å stemme på et forslag som ikke er et helhetlig budsjett, sa Monica Molvær (H) om Ålesundlistas forslag.

Disse vil de skjerme fra kutt

Den politiske koalisjonen la fram et felles forslag.

Dette er noen av de foreslåtte kuttene de vil skjerme/ta inn igjen i budsjettet:

– Vil prioritere Osane og Eidet.

– Vil gi midler til Dyreklubben.

* Å avvikle bibliotek tas ut

* Festivalstøtten økes igjen

* 17. mai-tilskudd tas inn

* Kulturskolen: Salg av dirigenter, musikertjenester til skolekorps – legger inn penger for å videreføre støtten. Ønsker å beholde bemanninga på Kulturskolen og vil ikke fjerne søskenmoderasjon eller øke betalingssatser.

* Vil vente med å flytte innbyggertorget i Skodje til Gomerhuset

* Tar inn støtte til verksted DaVinci.