Ålesund:

Naboer klager kommunen inn til Statsforvalteren

Over lengre tid har naboene på Åse forsøkt å henvende seg til kommunen angående den dårlige lukta som kommer fra Åse renseanlegg. Manglende svar gjør at velforeningen klager kommunen inn for Statsforvalteren.

Avløp: Åse renseanlegg renser deler av avløpsstrømmen i Ålesund.  Foto: Mona Skjong

Nyheter

Det har gått over ett år siden Jan Ståle Bigseth i Velforeningen Nedre Geilegrend sendte den første henvendelsen til kommunen om lukta.