Ålesund kommune:

– Vannforbruket har stor betydning for hva en må betale i vann- og avløpsgebyr

Det er foreslått å øke de kommunale gebyrene for 2022 og de kommende åra. Assisterende kommunalsjef for by, miljø og stedsutvikling forklarer hvorfor.

Økning: I 2022 og de kommende åra er det foreslått å øke de kommunale gebyrene i Ålesund kommune. Det gjelder mellom annet for vann, avløp og renovering.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

De fleste kommuner har en del utfordringer knyttet til vann- og avløpssektoren, sier Per Langnes til Sunnmørsposten. Han er assisterende kommunalsjef for by, miljø og stedsutvikling i Ålesund kommune.