Økende manko på klasserom i takt med byggeboomen

Byggeboom uten skolekapasitet

Flisnes barneskole mangler klasserom og plass. Penger til utbygging av skolen fins ikke i økonomiplanen. Samtidig fortsetter boligbyggeboomen på Flisnes.

Trangt: Flisnes barneskole er tjåka full.   Foto: Christian Sønsteby

Nyheter

Skoleledelsen ved Flisnes barneskole har i et internt notat fra september varslet kommuneadministrasjonen og Ålesund kommunale eiendom (ÅKE) om skolekapasitet- og arealmangel ved skolen.