Spør om nedlegging av sykehjemsplasser:

– Kan ikke «justere» lovverket

Står økonomien  over lovverket? Det er et av spørsmålene kommuneledelsen må svare på når de møter de fire pensjonistforeningene i Ålesund.

Møter ledelsen: Disse skal fredag møte politisk og administrativ ledelse i Ålesund. F.v. Arve Ottesen, Liaaen pensjonistforening, Helge Schrøder, Volsdalen og Nørve pensjonistforening, Alvhild Hauge, Spjelkavik og omegn pensjonistforening, Halfdan Slinning, Ålesund pensjonistforening, Arnfinn Larsen, Volsdalen og Nørve pensjonistforening og Sigmund Rødal som er rådgiver for de fire foreningene.   Foto: Hilde Hovik.

Nyheter

– Kommunen har en lovpålagt plikt til å sørge for sjukeheimsplass til personer som av medisinske grunner har behov for 24 timers pleie og omsorg. Hvis den dårlige økonomien påvirker kvaliteten og kapasiteten på slike lovpålagte tilbud, må de vise til hvilken lovhjemmel de har for en slik beslutning.