Politikerne i Ålesund: Uenige om gebyrøkning

Store investeringer knyttet til vann og avløp kan føre til høyere selvkost blant forbrukerne. Flere av politikerne i Ålesund er mot å øke de kommunale gebyrene, andre mener det er nødvendig.

Vil redusere gebyra: – Frp vil kreve at det nå blir satt fokus på reduksjon av utgifter framfor økning, og dermed kan gebyra også reduseres ut fra selvkostprinsippet, sier Thorbjørn Fylling (Frp) om økningen i gebyrsatsene som er foreslått.  Foto: Marius Simensen

Nyheter

– Frp er svært bekymra over økningen i gebyrsatser og vi er rett og slett ikke fornøyd med de saksopplysningene som vi har fått i budsjettdokument for 2022-2025. Gebyrøkningen er formidabel og det kan synes som om der bare er å dytte på nye stillinger og utgifter, og dermed skru opp kostnadene for folk flest.