Eit grønare Geiranger kostar nesten ein milliard

Eit investeringsbehov på opp mot 950 millionar kroner. Det viser fylkeskommunen sine førebelse tal for ei naudsynt omstilling i Geiranger i samband med nullutsleppskravet frå 2026.

Turistmål: Et cruiseskip er på veg ut Geirangerfjorden.   Foto: Halvard Alvik / NTB

Nyheter

No føreslår fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik overfor fylkesutvalet at ein ber regjeringa om økonomisk hjelp til omstillingsarbeidet.