Krav om å skjære ned naboens hekk innen tre uker

- Fyrer opp til nabokrangel

Flere boligeiere har fått krav om å skjære ned naboens hekk for å sikre tilstrekkelig sikt for egen utkjørsel. -Kommunen fyrer opp til nabokrangel, sier en av dem som har mottatt et slikt krav.

Sikt: I Ålesund mottar flere naboer brev fra kommunen med krav til å skjære ned på vegetasjon i siktsone langs kommunal veg, på eiendommen til naboen.   Foto: Illustrasjon: Paal Audestad

Nyheter

Årlig får mange titalls grunneiere brev fra Ålesund kommune med beskjed om å fjerne vegetasjon for å sikre tilstrekkelig sikt. Nå får også flere krav om å skjære ned vegetasjon på naboens eiendom, etter at kommunen har skjerpet rutinene til avkjørsler med hensyn til siktforhold.