Rystende opplevelser for Gunnar Hamnøy i et pandemiramma Kenya:

– Nå må vi berge barn i slummen

– Pandemien har vært en katastrofe for de aller fattigste. Nå må vi konsentrere oss om å sette inn tiltak i slummen i Nairobi.

Ei seng å sove i: 12 jenter og 15 gutter ble redda ut fra slummen i Nairobi og fikk ei seng å sove i på en av skolene til NSP Aid.   Foto: NSP Aid

Nyheter

Gunnar Hamnøy, utrettelig ildsjel og daglig leder i organisasjonen NSP Aid har vanskeligheter med å holde tårene tilbake når han forteller om forholda han fikk se da han var i Kenya i høst. Det gjøres mye godt arbeid med de mange prosjektene til organisasjonen som Hamnøy gjerne også vil fortelle om, men nå handler mye om å berge mennesker i nød.