Kjølmoen krever at Sve beklager

Ferjekrangelen tar ikke slutt

Ferjeprisene steg med 30 prosent da Frp satt med samferdselsministeren. – Jeg krever nå at Frank Sve går ut og beklager at han feilinformerer om ferjeprisene, sier Aps Per Vidar Kjølmoen.

Beklage: - Frank Sve (Frp) må beklage feilinformasjonen har driver om ferjepriser, krever Aps Per Vidar Kjølmoen. - Det er Kjølmoen som skal beklage, sier Sve. Fortsettelse følger.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Det kan han bare glemme. Jeg har ingen ting å beklage, er svaret fra Sve.