Omstillinga i helse og omsorg:

Frykter større press om sjukehjem avvikles: – Ikke alle kan klare seg hjemme

– Det er ikke lett å få sjukehjemsplass i Ålesund i dag. Alle vi har her, skal jo prøve å klare seg hjemme først, sier spesialsjukepleier Eli Viddal Mork på Kollen rehabilitering.

Bemanning: De ansatte på Kollen rehabilitering har en viktig jobb - som blir enda viktigere når enda flere eldre må klare seg hjemme i framtida. Spesialsjukepleier Eli Viddal Mork mener bemanning og kompetanse er viktig for å lykkes.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Tallenes tale er klare. Ålesund kommune bruker mer på pleie- og omsorgstjenester enn snittet. Og har flere institusjonsplasser enn snittet.