Øystein har gledd dei eldre med musikk i eitt år: – Eg prøver å gi kvardagen deira eit løft

I vår vart Øystein Salhus tilsett som musikkterapeut i Kinn kommune gjennom eit europeisk forskingsprosjekt. Men også andre enn deltakarane i prosjektet har fått glede av Salhus sine mange talent.

Musikkterapeut: Øystein Salhus har jobba med musikk som behandling i eldreomsrogen i Kinn i eitt år.   Foto: SELINE LARSEN/FJORDENES TIDENDE

Nyheter

– Vi er eit veldig godt team, seier Finn Melsether, ein av bebuarane på Kulatoppen som har musikk som ein del av behandlingstilbodet og speler saman med Salhus opp til fleire gonger i veka.