Bedre rutiner og flere ansatte ved Ålesund sjukehus

Tidligere i november avslørte VG at norske sjukehus ikke har vært flinke nok til å varsle Helsetilsynet. Det ble også kjent at flere pasienter ved Helse Møre og Romsdal fikk alvorlige synsskader etter sjukehusfeil.

Forbedret rutine: Ålesund Sjukehus har styrket bemanning og rutiner for å unngå flere alvorlige hendelser.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Nå har sjukehuset forsterket kontrollrutiner for å unngå flere alvorlige hendelser.