Ålesund kommune:

Dette er budsjettforslaga

Torsdag 25. november skal budsjettet for 2022 og økonomi- og handlingsplanen for 2022-2025 vedtas av kommunestyret i Ålesund. Her er hovedpunktene i forslaga.

I partia sine budsjettforslag finner man flere likheter, men noen poster skiller seg ut fra de andre. Som kutt i helse og omsorg, Folkebadet i Brattvåg og bypakken.  Foto: Sofie Svanes Flem

Nyheter

I forkant av møtet har det, etter det Sunnmørsposten kjenner til, kommet inn seks budsjettforslag fra følgende partier: