Fire grafer som viser Ålesund sine klimagassutslipp:

Ålesund langt unna egne klimamål

Ålesund foreløpig er langt unna målet om 60 prosent reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Avfallsforbrenning: Klimagassutslippa fra avfallsforbrenning i Ålesund utgjør 18 prosent av de totale utslippa. I strategien er det vedtatt å sortere ut mer fossilt plast fra avfallet. Et ettersorteringsanlegg er foreløpig beregnet å kunne redusere utslipp med 6000 tonn CO2 per år.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det viser det første klimabudsjettet for kommunen. Budsjettet viser historiske utslipp og beregna effekt av klimatiltaka som er satt i gang. Det er et stort gap mellom målet og effekten av tiltaka som ligger i inne for 2022: