Søker om utsatt frist til 15. april:

Ålesund ber om mer tid til kommune-skilsmisse

Ålesund kommune ber i et brev til Kommunaldepartementet om frist til 15. april til å avgjøre om gamle Haram kommune kan gå ut.

Skilsmisse: Kommunedirektør Jon Steven Hasseldal ber i et brev til kommunalministeren om utsatt frist til 15.april for å avgjøre om Haram går ut av Ålesund kommune.  Foto: Nils-Harald Ånstad

Nyheter

– Som det går fram av kommunestyret sitt vedtak er det svært viktig for kommunen at en får gjort en god og demokratisk prosess tilknyttet oppfølginga av innbyggerforslaget. Departementet sin frist 1. mars blir for knapp, skriver kommunedirektør Jon Steven Hasseldal i brevet til departementet.