– Det er i hodet kompetansen og holdningene sitter

Olav Amund Myklebust har erfart at det kan være vanskelig å få seg jobb med et handikap. Han oppfordrer arbeidsgiver og arbeidstaker om å ta sjansen.
Nyheter

Fredag 3 desember er FNs dag for funksjonshemmede og det handler om at alle skal ha like rettigheter. Det jobbes med at flere handikappede skal inkluderes i samfunnet og det rettes fokus på arbeidsdeltakelse blant dem.