Gang- og sykkelveg-skilt

Her skal du krysse fort

Mandag kom det opp skilt om at gang- og sykkelvegen fortsetter over Spjelkavikvegen her.

Skilt: Spring fort, eller bli der du er? Nytt skilt med gang- og sykkelsti er kommet på plass, og sees her fra gang- og sykkelstien langs Spjelkavikvegen (fv 6210) på andre siden av vegen mot Gamle Myrabakken. Her fins ikke overgangsfelt eller skilting for kryssing for myke trafikanter.   Foto: Mona Skjong

Nyheter

Sunnmørsposten skrev i mai 2020 om at beboere i området har bedt om skilting og merking av overgangsfelt over Spjelkavikvegen for kryssing mellom gang- og sykkelvegen langs fylkesvegen og gamle Myrabakken.